xbns.net
当前位置:首页 >> 跳的组词 >>

跳的组词

跳高、跳远、跳跃、跳级、心跳、跳蚤、跳鞋、起跳、跳动、跳脚、跳月、跳神、 跳梁、蹦跳、弹跳、跳台、跳行、跳箱、跳班、跳棋、跳绳、跳越、暴跳、跳迸、 跳搭、跳突、跳歌、跳场、跳、跳沫、

跳远、跳高、跳跃、跳绳、心跳、跳动、跳蚤、跳棋、弹跳、跳神、跳级、跳箱、跳脚、蹦跳、跳鞋、跳台、跳梁、起跳、跳月、跳班、暴跳、跳越、跳行、跳浮、跳刀、跳弹、跳空、跳脱、跳虫、跳出、跳戏、跳河、跳音、跳兔、跑跳、跳蹬、跳机、跳子、蹿跳、跳荡.

跳远[tiào yuǎn] 田径运动项目之一,有急行跳远、立定跳远两种,通常指急行跳远,运动员按照规则,经助跑后向前跃进沙坑内.跳水[tiào shuǐ] 1.水上体育运动项目之一.从跳台或跳板上跳入水中,身体在空中做出各种优美的动作.跳高[tiào gā

跳边 跳槽 跳磴 跳蹦 跳财神 跳水 跳月 跳迸 跳蹋 跳天 跳塔轮铡 跳跃纸上 跳蹬 跳浮 跳鲍老 跳火坑 跳高 跳 跳峦 跳战 跳天索地 跳萧 跳沫 跳动 跳跳舞舞 跳天撅地 跳楼价 跳场 跳弹 跳伞塔 跳躅 跳珠 跳升 跳房子 跳跃兔 跳马 跳猫子 跳躁 跳还 跳歌 跳虎拨着关捩子 跳伞运动 跳鬼 跳落 跳布札 跳闸 跳跳 跳掷 跳音 跳灶王 跳蚤 跳蚤市场 跳匿 跳板跳水 跳脓 跳篱骗马 跳喇嘛 跳驱 跳箱 跳在黄河洗不清 跳兔 跳票 跳疆 跳栏 跳投 跳二神 跳丸 跳虫 跳白 跳神 跳乐

跳字的组词有什么 :跳水、 跳高、 跳远、 蹦跳、 跳跃、 跳踉、 跳槽、 心跳、 跳级、 起跳、 跳蚤、 跳神、 跳闸、 跳鞋、 跳板、 跳马、 跳月、 暴跳、 跳动、 弹跳、 跳台、 跳脚、 跳班、 跳越、 跳绳、 跳伞、 跳梁、 跳棋、 跳箱、 跳行、 跳迸、 跳白、 跳落、 跳骇、 踣跳、 跳匿、 掩跳、 跳奔、 跳突、 跳

跳”字的组词:跳鞋、跳板、暴跳、跳动、跳棋、跳箱、跳越、跳绳、起跳、跳蚤、蹦跳、跳跃、跳高、跳远、心跳、跳级、跳踉、跳槽、跳脚、跳班.跳,重庆方言,指嚣张、张狂的意思.嚣张,例句“那个棒棒军好跳哟”这里的跳就是嚣张的意思.指的是网络中路径的度量单位.形式为二元组称为一“跳”.越过障碍.如:跳墙;跳过篱笆;跳读(跳越章节读书);跳墙蓦圈(指偷盗的行为);跳门限(另换门庭);跳河(越过河;投河).

跳舞

跳组词跳水 跳高 跳远 蹦跳 跳跃 跳踉 跳槽 跳蚤 心跳 起跳 跳神 跳闸 跳级 跳动 跳板 跳马 跳伞 跳班 跳月 暴跳 跳脚 跳鞋 跳梁 跳台 跳绳 弹跳 跳越 跳棋 跳箱 跳行 跳迸 跳塔 跳落 跳蹬 跳突 跳骇 跳白 跳疾 跳追 掩跳 跳鼠 跳博 跳 跳搭 踣跳 跳风 跳歌 跳索 旺跳 跳沫 跳匿 跳奔 跳场 跳鳞 跳 距跳 跳升 跳荡 跳躅 踢跳

跳字组词:跳花、 跳槽、 跳鞋、 跳驱、 跳舞、 跳绳、 旺跳、 跳闸、 跳珠、 跳子、 跳戏、 心跳、 跳突、 跳蚤、 跳越、 跳身、 跳腾、 跳去、 跳沫、 距跳、 活跳、 骇跳、 跳梁、 跳剑、 跳读、 蹦跳、 龙跳、 蹿跳、 跳鱼、 轻跳、 起跳、 跑

暴跳如雷、跳级、鸡飞狗跳、肉跳心惊、跳槽、跳越、跳台等等.(1)暴跳如雷[ bào tiào rú léi ]暴:暴烈,急躁. 急怒叫跳,像打雷一样猛烈.形容又急又怒,大发脾气的样子.(2)跳级[ tiào jí ]从学校的一个年级未经中间的年级就过渡到高两级以

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xbns.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com